polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Metadata languages

Similar to edition
Parlamentarna kontrola rozporządzeń z mocą ustawy wydawanych na podstawie art. 234 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej
Found : 2
View:
1. 

Bezpośrednie stosowanie Konstytucji w Polsce - przegląd stanowisk

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Polska policja po nowelizacji Ustawy o policji, Ustawy o administracji rządowej w województwie i Ustawy o samorządzie powiatowym wprowadzonej ustawą z dnia 13 listopada 2002 roku

Find similar objects  |  Add to bibliography