polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Metadata languages

Similar to edition
System partyjny Finlandii
Found : 48
View:
1. 

Współczesny system sądownictwa w Finlandii

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Wstęp

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Konstytucje finlandzkie

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Podejmowanie inwestycji budowlanych. Zmiany w przepisach

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Odwołanie i postępowanie odwoławcze w administracji

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Rada Nieustająca jako kolegialny organ rządowy

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Rozwój terytorialny powiatów województwa łódzkiego w latach 1919-1999

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Parlamentarna kontrola rozporządzeń z mocą ustawy wydawanych na podstawie art. 234 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Zadania samorządu terytorialnego - zarys problematyki

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Proces europejskiej integracji monetarnej

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Wewnętrzna struktura organizacyjna regionalnych izb obrachunkowych

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Ocena dowodu z opinii biegłego w polskim procesie karnym w świetle orzecznictwa i poglądów doktryny

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Stowarzyszenia a Krajowy Rejestr Sądowy

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Ocena zasadności wprowadzenia do polskiego kodeksu pracy ochrony przed mobbingiem

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Nielegalny obrót narkotykami na świecie z kryminalnego punktu widzenia

Find similar objects  |  Add to bibliography