polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Metadata languages

Similar to edition
Microwave spectroscopy as a tool for studying the nuclei of active comets
Found : 41
View:
1. 

Powierzchniowo wzmocniona spektroskopia Ramana biomolekuł usytuowanych na polimerowych podłożach

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Badanie stopnia zdefektowania struktury hydrożelowych i silikonowo-hydrożelowych polimerowych soczewek kontaktowych metodą spektroskopii czasów życia pozytonów PALS

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Analiza statystyczna wybranych parametrów średnich pEMG, uzyskanych podczas oceny diagnostycznej zwieracza zewnętrznego odbytu

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Sto lat nadprzewodnictwa

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Akceleratory jako narzędzia badań chorób nowotworowych

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Wstęp

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Tzolkin - święty kalendarz Majów

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

W przyjaźni z Wenus ku lepszej przyszłości

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Czasoprzestrzenie sferycznie symetryczne: jednorodna Robertsona-Walkera i niejednorodna Lemaitre'a-Tolmana-Bondiego

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Оптимизация констрyкции cвaрной констpyкции автомобильного полyприцепа с помощью экспериментально-расчётного метода

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Modern Software - a brief review of computer programs for English language learning

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Символика храма в древнерусской литературе киевского периода

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Miasta australijskie w prereportażach Sygurda Wiśniowskiego

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Techniki skutecznej perswazji

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Etyka czy sukces? O perswazji w reklamie

Find similar objects  |  Add to bibliography