polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Metadata languages

Similar to edition
Czasoprzestrzenie sferycznie symetryczne: jednorodna Robertsona-Walkera i niejednorodna Lemaitre'a-Tolmana-Bondiego
Found : 44
View:
1. 

Badanie stopnia zdefektowania struktury hydrożelowych i silikonowo-hydrożelowych polimerowych soczewek kontaktowych metodą spektroskopii czasów życia pozytonów PALS

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Czy wibroakustyka może być metodą uzupełniającą leczenie chorych z przewlekłą niewydolnością żylną?

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Sto lat nadprzewodnictwa

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Microwave spectroscopy as a tool for studying the nuclei of active comets

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Akceleratory jako narzędzia badań chorób nowotworowych

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Tzolkin - święty kalendarz Majów

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

W przyjaźni z Wenus ku lepszej przyszłości

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Powierzchniowo wzmocniona spektroskopia Ramana biomolekuł usytuowanych na polimerowych podłożach

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Оптимизация констрyкции cвaрной констpyкции автомобильного полyприцепа с помощью экспериментально-расчётного метода

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Wpływ temperatury wygrzewania na właściwości magnetyczne i skład fazowy taśm stopu Fe64,32Nd9,6B22,08W4

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Wstęp

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Komputer i Internet w procesie zdobywania wiedzy przez studentów I roku Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Akademii Jana Długosza w Częstochowie

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Znaczenie obserwacji prowadzonych przy użyciu bardzo małych i małych teleskopów

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Analiza statystyczna wybranych parametrów średnich pEMG, uzyskanych podczas oceny diagnostycznej zwieracza zewnętrznego odbytu

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Mathematical modeling of photometric variability of semiregular pulsating stars at the asymptotic giant branch and classification

Find similar objects  |  Add to bibliography