polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Metadata languages

Similar to edition
Wstęp
Found : 76
View:
1. 

Słownictwo kulinarne we współczesnej polszczyźnie

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

[rec.] Wokół archeologii słów i ich funkcjonowania. Księga Jubileuszowa ofiarowana Profesorowi Andrzejowi Bańkowskiemu. Pod redakcją Stanisława Podobińskiego i Marii Lesz-Duk, Wydawnictwo WSP Częstochowa, Częstochowa 2001, s. 886

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Gwara we "Wsi nad łąkami" Marii Zientary-Malewskiej

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Przezwiska odapelatywne mieszkańców dawnego powiatu częstochowskiego

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Frazeologiczne naminacje cech intelektualnych człowieka

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Skrótowce w polskim współczesnym słownictwie turystycznym

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Leksykalne rozumienie "kerygmy" w literaturze przedchrześcijańskiej

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Syntaktyczne sposoby wyrażania czasu w historii polszczyzny

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Wstęp

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Wstęp

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Wstęp

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

O niektórych środkach nawiązujących w tekście ustnym (na materiale wypowiedzi trzech pokoleń częstochowian)

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Najpopularniejsze imiona żeńskie i męskie nadane w Częstochowie w 2000 roku

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

O frazeologizmach nominalnych w polszczyźnie mówionej (ujęcie generatywno-transformacyjne)

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Wyrazy ekspresywne w "Uśmiechu" i "Zmorach" Emila Zegadłowicza

Find similar objects  |  Add to bibliography