polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Metadata languages

Similar to edition
Wstęp
Found : 87
View:
1. 

Wtórne przyimki przyczynowe we współczesnym języku polskim

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Nomina actionis w wybranych pismach naukowych Joachima Lelewela - analiza słowotwórczo-leksykalna

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Czynniki warunkujące sprawność ortograficzną

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Odbicie regionalnego zróżnicowania polszczyzny w prozie Jędrzeja Kitowicza

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Strategie dziennikarskie w wywiadach z politykami

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Tendencje składniowe i leksykalne a styl szsnastowiecznych witań poselskich

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Analiza językowa nominis essendi w wybranych pismach naukowych Joachima Lelewela

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Wstęp

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Wstęp

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Wstęp

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Językowy obraz osoby starszej w literaturze dla dzieci

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Wyrazy ekspresywne w "Uśmiechu" i "Zmorach" Emila Zegadłowicza

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Słownictwo kulinarne we współczesnej polszczyźnie

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Wstęp

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Wstęp

Find similar objects  |  Add to bibliography