polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Metadata languages

Similar to edition
Wstęp
Found : 52
View:
1. 

Wstęp

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Wstęp

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Wstęp

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Wstęp

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Cognitive English Grammar and Teaching English

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Spis treści

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Wstęp

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Wstęp

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Emotionen, Emotionskonzepte und Konzeptualisierungsebenen

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Communication Strategies Used by Advanced Polish Users of English - the Pilot Study Results

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Elementy e-learningu w nauczaniu języków obcych

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Upamiętnianie Muru Berlińskiego: Trywializacja versus autentyczność

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

O hybrydyzacji kultury, czyli jak dzieło Pirandella funkcjonuje w ramach transnational turn : "Pirandello e la traduzione culturale", a cura di M. Rössner e A. Sorrentino, Roma 2012, 190 p.

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Od badań korpusowych do słownika (na podstawie użycia włoskiego come)

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Debata o połączeniu trzech niemieckich PEN-Clubów 1989-1998

Find similar objects  |  Add to bibliography