polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Metadata languages

Similar to edition
Wstęp
Found : 62
View:
1. 

Z problematyki rozwoju obrazu samego siebie

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Dopasowanie temperamentalne dzieci do oczekiwań rodziców i nauczycieli - wprowadzenie teoretyczne

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Aspiracje edukacyjne i zawodowe młodzieży województwa katowickiego (obecnie śląskiego)

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Poczucie kontroli w okresie starości

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Predyktory gotowości do uczenia się matematyki

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Postawa twórcza a percepcja siebie w roli studenta

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Sprawozdanie z X Ogólnopolskiej Konferencji Psychologii Rozwojowej. "Rozwój człowieka w kontekście zdrowia u progu trzeciego tysiąclecia", Gdańsk 25-28 kwietnia 2001

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Proces tworzenia i kształt przyjmowany przez Zorientowane na Przyszłość Programy Działań w okresie wczesnej dorosłości - doniesienie z badań

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Wykształcenie i stan cywilny jako wyznaczniki jakości życia osób bezrobotnych

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Poczucie alienacji a jego wybrane korelaty u młodzieży

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Z problematyki obrazu samego siebie

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Specyfika i przyczyny wypadków wśród dzieci i ich profilaktyka

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Zachowania rodziców a autonomia moralna młodzieży

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Właściwości preferowane w wychowaniu dziecka przez deklaratywnych i czynnych zawodowo nauczycieli

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Modern Software - a brief review of computer programs for English language learning

Find similar objects  |  Add to bibliography