polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Metadata languages

Similar to edition
Wstęp
Found : 87
View:
1. 

Wstęp

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Spostrzegane możliwości w zakresie pozyskiwania pracy drogą Internetu

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Kobieta i mężczyzna - wybrane diadyczne trudności adaptacyjne

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Archetypy w życiu człowieka

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Lęki, stresy i niepewność jutra w opiniach studentów Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Szanse i zagrożenia edukacji integracyjnej dzieci z niepełnosprawnością intelektualną

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Kwalifikacje pracownika a praca nauczyciela w społeczeństwie informacyjnym

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Jakość życia osoby z dyzfunkcją narządu wzroku w poetyckim zapisie niewidzących twórców - terapia przez sztukę w redukcji obaw i kreowaniu nadziei

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Wspomagająca rola rodziny w przezwyciężaniu poczucia zagrożenia i pustki egzystencjalnej u niepełnosprawnej młodzieży z perspektywy skutków procesu transformacji

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Wstęp

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Wstęp

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Zaangażowanie zawodowe, pomoc czy przeszkoda w osiągnięciu sukcesu

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Wstęp

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Patogenne efekty braku pracy u młodych bezrobotnych

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

System pracy a poczucie jakości życia

Find similar objects  |  Add to bibliography