polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Metadata languages

Similar to edition
Wstęp
Found : 56
View:
1. 

Diagnostyka nieliniowo-optyczna warstw SiON naniesionych na monokryształy Si<111>

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Acoustically Induced Nonlinear Optics in Ca4GdO(BO3)3 Nanocrystallites Embedded within the Olygoether Matrices

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Silica-based Materials Doped with Al2O3 – P2O5, Erbium and Ytterbium for Optical Fiber Drawing

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Rentgenolitografia jako metoda wytwarzania mikrostruktur w cienkich warstwach polimerowych

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Przewodnictwo stałoprądowe w cienkich warstwach amorficznych i polikrystalicznych układu 1,4-cis-polibutadienu domieszkowanego p-fenylami

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Ultradźwiękowe badania własności sprężystych węgli spęczniałych wybranymi rozpuszczalnikami

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Wstęp

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Wstęp

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Wstęp

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Wstęp

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Wpływ parametrów fizyko-chemicznych roztworu na szybkość osadzania drobin substancji rozpuszczonej

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Badanie przekazu informacji związanych z wprowadzeniem pojęcia "praca" w klasach pierwszych liceum ogólnokształcącego

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Czasopisma Naukowe

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Analiza konstrukcji i własności czterowarstwowego przetwornika ultradźwiękowego

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

UV-Induced SHG in SiOxC1-xN Nanocrystals

Find similar objects  |  Add to bibliography