polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Metadata languages

Similar to edition
Photoinduced phenomena in Hg films
Found : 26
View:
1. 

Photoinduced effects in Bi2Te3-CaBr2-PbCl2 optical fibres

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Structure and Optical Properties of TGM-3 Photopolymer

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

UV-Induced SHG in SiOxC1-xN Nanocrystals

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Wpływ parametrów fizyko-chemicznych roztworu na szybkość osadzania drobin substancji rozpuszczonej

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Acoustically Induced Nonlinear Optics in Ca4GdO(BO3)3 Nanocrystallites Embedded within the Olygoether Matrices

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Diagnostyka nieliniowo-optyczna warstw SiON naniesionych na monokryształy Si<111>

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Silica-based Materials Doped with Al2O3 – P2O5, Erbium and Ytterbium for Optical Fiber Drawing

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Influence of Non-stoichiometric Defects on Optical Properties in LiNbO3

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Wpływ parametrów pseudopotencjału na szerokość przerwy energetycznej kryształów CsLiB6O10

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Wstęp

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Selektywny detektor na zakres ultrafioletowy wykonany z ALxGA1-xN

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Przekaz informacji podczas pokazów doświadczeń fizycznych organizowanych dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Wpływ niekoherentnych rozproszeń na straty plazmonowe w metalach d-przejściowych i ich stopach

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Określenie parametru usieciowania wybranych węgli kaminnych z pomiarów prędkości propagacji ultradźwiekowej fali

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Struktura elektronowa metali d-przejściowych i ich stopów na podstawie badań EELS

Find similar objects  |  Add to bibliography