polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Metadata languages

Similar to edition
Wstęp
Found : 44
View:
1. 

UV-Induced SHG in SiOxC1-xN Nanocrystals

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Influence of Non-stoichiometric Defects on Optical Properties in LiNbO3

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Photoacoustical Investigations in the Modified Polivinyl Alcohole Photopolymers

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

TiC Nanocrystals Embedded in Oligoetheracrylate Photopolymer Matrices as New Promisimg Nonlinear Optical Materials

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

An Optical Combiner with Low Loss

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Anomalous Growth of the Absorption of Light and Second Harmonic Generation by Optical Poling of Oxide Glass

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Wstęp

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Second Order Hyperpolarisabilities of Various Series of Organic Compounds: Tetrathiafulvalene Derivatives

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

O czasoprzestrzeniach i zjawisku grawitacji

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Niektóre własności nieliniowo-optyczne czystych i modyfikowanych fulerenów

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Wstęp

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Wstęp

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Wstęp

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Wpływ objętości atomowej atomów tlenu i boru na szerokość przerwy energetycznej kryształów B2O3 w modelu półempirycznego pseudopotencjału Cohena-Heina

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Badanie natury emisji podczerwonej z obszaru gromady galaktyk Zw5897

Find similar objects  |  Add to bibliography