polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Metadata languages

Similar to edition
Morfologia a struktura i warunki wzrostu kryształów antracenu
Found : 74
View:
1. 

Międzymolekularne przejście międzysystemowe a spektroskopia pojedynczych cząseczek. Terylen w krysztale antracenu

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Wykrywanie rozpuszczalnika w organicznych kryształach molekularnych metodą pirolitycznej chromatografii gazowej z detekcją masową (Py-GC/MS)

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Struktura wody w liotropowych fazach ciekłokrystalicznych związku celulozy

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Symulacje molekularno-dynamiczne materiałów typu "guest-host" - struktura i własności mieliniowo-optyczne

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Wpływ struktury krystalicznej p-sześciofenylu na transport nośników ładunku

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Efekt podwójnej sensybilizacji w nowych fotorefrakcyjnych układach hybrydowych PVK - nanocząsteczki LiNbO3

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Dynamika kolektywnych modów ferroelektrycznych w układach nanodyspersyjnych aerosil-ferroelektryczny ciekły kryształ

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

O optycznym adresowaniu funkcjonalizowanych polimerów i ciekłych kryształów

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Fotogeneracja i efekt fotowoltaiczny w mieszaninach dyskotycznych ciekłych kryształów

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Fotorefrakcyjne ciekłe kryształy

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Ciekłe kryształy z wiązaniem wodorowym

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Niearrheniusowskie mody dielektryczne w ferroelektrycznych ciekłych kryształach

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Badanie wpływu polarności rozpuszczalnika na właności spektralne calix[n]aren

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Nanomateriały malekularne, ich własności elektryczne i magnetyczne

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Ciekłokrystaliczny polimorfizm 4-nitro-4'-alkiloksystilbenów

Find similar objects  |  Add to bibliography