polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Metadata languages

Similar to edition
Symulacje molekularno-dynamiczne materiałów typu "guest-host" - struktura i własności mieliniowo-optyczne
Found : 60
View:
1. 

Heterozłącze organiczne pentacen-perylen: własności fotoelektryczne

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Fotogeneracja nośników ładunku w obecności pułapek w warstwach organicznych

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Morfologia a struktura i warunki wzrostu kryształów antracenu

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Nanomateriały malekularne, ich własności elektryczne i magnetyczne

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Przedstawienie wybranych parametrów i ich wpływ na własności polimerowych soczewek kontaktowych

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Morfologia i własności polimerowych soczewek kontaktowych

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Badanie własności strukturalnych polialkilotiofenów metodą dynamiki malekularnej

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Własności elektryczne cienkich warstw 1,4-cis-polibutadienu: SiC

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Zastosowanie spektroskopii dielektrycznej w badaniach materiałów molekularnych

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Struktura wody w liotropowych fazach ciekłokrystalicznych związku celulozy

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Wpływ struktury krystalicznej p-sześciofenylu na transport nośników ładunku

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

O optycznym adresowaniu funkcjonalizowanych polimerów i ciekłych kryształów

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Właściwości optyczne polimerowych soczewek kontaktowych miękkich stosowanych w leczeniu wad wzroku

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Czasopisma Naukowe

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Dynamika kolektywnych modów ferroelektrycznych w układach nanodyspersyjnych aerosil-ferroelektryczny ciekły kryształ

Find similar objects  |  Add to bibliography