polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Metadata languages

Similar to edition
Właściwości termiczne faz ciekłokrystalicznych 4-heksyloksybenzylideno-4'-alkiloksyanilin
Found : 74
View:
1. 

Ciekłokrystaliczny polimorfizm 4-nitro-4'-alkiloksystilbenów

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Struktura wody w liotropowych fazach ciekłokrystalicznych związku celulozy

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Ciekłe kryształy z wiązaniem wodorowym

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Ciekłokrystaliczny polimorfizm 4-tetradecylo-4'-alkiloksyazobenzenów

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Procesy relaksacyjne w sieciowanych diepoksydowych materiałach ciekłokrystalicznych

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Wpływ modyfikatorów wielofunkcyjnych na stopień krystaliczności i właściwości mechaniczne polietylenu małej gęstości

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Rekonstrukcja hologramów cyfrowych z wykorzystaniem układów ciekłokrystalicznych

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Wpływ struktury krystalicznej p-sześciofenylu na transport nośników ładunku

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Własności elektryczne cienkich warstw 1,4-cis-polibutadienu: SiC

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Otrzymywanie nanokompozytów polimerowych z udziałem nanorurek węglowych metodą "in situ"

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Badania anizotropii dielektrycznej w fazie nematycznej 6CB jako funkcji temperatury

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Morfologia a struktura i warunki wzrostu kryształów antracenu

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Efekt podwójnej sensybilizacji w nowych fotorefrakcyjnych układach hybrydowych PVK - nanocząsteczki LiNbO3

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Właściwości dielektyczne spolaryzowanego polietylenu modyfikowanego maleinianem dodecylowym

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Dynamika kolektywnych modów ferroelektrycznych w układach nanodyspersyjnych aerosil-ferroelektryczny ciekły kryształ

Find similar objects  |  Add to bibliography