polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Metadata languages

Similar to edition
Badania objętości swobodnej w fotopolimeryzowanych oligoetero-akrylanach metodą anihilacji pozytonów
Found : 74
View:
1. 

Wyznaczanie objętości swobodnych w polimerach za pomocą anihilacji pozytonów

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Otrzymywanie nanokompozytów polimerowych z udziałem nanorurek węglowych metodą "in situ"

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Własności elektryczne cienkich warstw 1,4-cis-polibutadienu: SiC

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Dipolowe pułapki nośników ładunku w polimerach. Badania kwantowo-chemiczne

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Przedstawienie wybranych parametrów i ich wpływ na własności polimerowych soczewek kontaktowych

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Morfologia i własności polimerowych soczewek kontaktowych

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Modelowanie transportu jonów w amorficznych polimerach

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Badanie wpływu polarności rozpuszczalnika na właności spektralne calix[n]aren

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Polimorfizm fazy stałej pewnych organicznych "glass-formerów"

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Właściwości dielektyczne spolaryzowanego polietylenu modyfikowanego maleinianem dodecylowym

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Monitorowanie polimerowych soczewek kontaktowych stosowanych u pacjentów z różnymi wadami wzroku

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Właściwości optyczne polimerowych soczewek kontaktowych miękkich stosowanych w leczeniu wad wzroku

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Wpływ modyfikatorów wielofunkcyjnych na stopień krystaliczności i właściwości mechaniczne polietylenu małej gęstości

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Transport nośników ładunku w dyskotycznych ciekłych kryształach badany metodą pomiaru przejściowego fotoprądu skrośnego

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Badanie własności strukturalnych polialkilotiofenów metodą dynamiki malekularnej

Find similar objects  |  Add to bibliography