polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Metadata languages

Similar to edition
Przedstawienie wybranych parametrów i ich wpływ na własności polimerowych soczewek kontaktowych
Found : 63
View:
1. 

Morfologia i własności polimerowych soczewek kontaktowych

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Właściwości optyczne polimerowych soczewek kontaktowych miękkich stosowanych w leczeniu wad wzroku

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Monitorowanie polimerowych soczewek kontaktowych stosowanych u pacjentów z różnymi wadami wzroku

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Otrzymywanie nanokompozytów polimerowych z udziałem nanorurek węglowych metodą "in situ"

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Dipolowe pułapki nośników ładunku w polimerach. Badania kwantowo-chemiczne

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Badanie własności strukturalnych polialkilotiofenów metodą dynamiki malekularnej

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Heterozłącze organiczne pentacen-perylen: własności fotoelektryczne

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Nanomateriały malekularne, ich własności elektryczne i magnetyczne

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Badania objętości swobodnej w fotopolimeryzowanych oligoetero-akrylanach metodą anihilacji pozytonów

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Modelowanie transportu jonów w amorficznych polimerach

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Wyznaczanie objętości swobodnych w polimerach za pomocą anihilacji pozytonów

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Polimorfizm fazy stałej pewnych organicznych "glass-formerów"

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Symulacje molekularno-dynamiczne materiałów typu "guest-host" - struktura i własności mieliniowo-optyczne

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Własności elektryczne cienkich warstw 1,4-cis-polibutadienu: SiC

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Czasopisma Naukowe

Find similar objects  |  Add to bibliography