polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Metadata languages

Similar to edition
Implikacje przemian systemowych dla kształcenia na kierunkach związanych z zarządzaniem
Found : 12
View:
1. 

Restrukturyzacja przygotowania zawodowego menedżerów w polskich uczelniach technicznych

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Konieczność radykalnych zmian w systemie edukacji w dziedzinie zarządzania

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Символика храма в древнерусской литературе киевского периода

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Miasta australijskie w prereportażach Sygurda Wiśniowskiego

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Techniki skutecznej perswazji

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Etyka czy sukces? O perswazji w reklamie

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Wacław Berent czytelnik Goethego

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Retrospektywne refleksje - czytając Goethego

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Эпический пафос драматургии А.Н. Островского

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Polish and English compound words

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Die Vermittlung einer Sprache im Primarbereich I - Primare Fremdsprachenvermittlung

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Sprawozdanie z projektu opracowanego przez Radę Współpracy Kultury Unii Europejskiej

Find similar objects  |  Add to bibliography