polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Metadata languages

Similar to edition
Wstęp
Found : 36
View:
1. 

The role of advertising text in teaching English to advanced students

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Strategie czytania ze zrozumieniem tekstów obcojęzycznych (na przykładzie języka francuskiego)

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Wstęp

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Из опыта преподавания белорусского языка польским студентам

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Эффективность поэтических текстов в лингводидактике

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Teaching independence in a 2nd year ESL writing class

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Некоторые проблемы преподавания современной русской литературы в вузах

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

The effectiveness of the Helen Doron Method - work in progress

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Polish dyslexis in the world of English spelling

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Литературная автобиография и ее дидактические потенции

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Die Texte von Kurt Drawert an der Pädagogischen Hochschule in Czestochowa

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Aрхетип в диалоге культур: к проблеме интертекстуального освидетельствования современности

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Struktura i funkcjonowanie Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Częstochowie. Osiągnięcia i wkład w reformę systemu edukacjit

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Nauczanie metodyki w NKJO w okresie transformacji

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Способы и формы развития самостоятельности и творческой активности студентов (из опыта преподавания русской литературы XIX века)

Find similar objects  |  Add to bibliography