polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Metadata languages

Similar to edition
Lexikalische Bedeutung der Substantive in kontrastiver Sicht Deutsch - Polnisch
Found : 18
View:
1. 

Akwizycja gramatyki języka niemieckiego w aspekcie komunikacyjnym

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Studencko-Doktorancki Biuletyn Naukowy

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Minimum leksykalne a orientacja komunikacyjna w nauczaniu języka obcego. Kilka uwag na przykładzie niemieckiego jako języka obcego

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Kognitywno-lingwistyczna analiza dyskursu publicznego

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Der technische Fortschritt im Kommunikationsprozess

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Wstęp

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Historia i wybrane aspekty badań nad frazeologią

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

"Биография души" поэта: Александр Пушкин и Максим Богданович

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Cathartic dimension of fantasy in the works of J.R.R. Tolkien, C.S. Lewis and Ursula Le Guin

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Il giudizio di Władysław Tatarkiewicz sull`eudemonismo - analisi

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

О сонетах Антона Дельвига

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Podejście "storyline" a proces nauczania/uczenia się języków obcych na etapie przejściowym

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Cele kształcenia ogólnego a cele nauczania języków obcych w obliczu reformy systemu oświaty

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

The Critical Evaluation of the Approach Underlying the Helen Doron Method (HDM)

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Die Lerngruppe als Voraussetzung für die mündliche Kommunikation im Fremdsprachenunterricht

Find similar objects  |  Add to bibliography