polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Metadata languages

Similar to edition
Akwizycja gramatyki języka niemieckiego w aspekcie komunikacyjnym
Found : 7
View:
1. 

Minimum leksykalne a orientacja komunikacyjna w nauczaniu języka obcego. Kilka uwag na przykładzie niemieckiego jako języka obcego

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Lexikalische Bedeutung der Substantive in kontrastiver Sicht Deutsch - Polnisch

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Der technische Fortschritt im Kommunikationsprozess

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

The Critical Evaluation of the Approach Underlying the Helen Doron Method (HDM)

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Cele kształcenia ogólnego a cele nauczania języków obcych w obliczu reformy systemu oświaty

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Die Lerngruppe als Voraussetzung für die mündliche Kommunikation im Fremdsprachenunterricht

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Podejście "storyline" a proces nauczania/uczenia się języków obcych na etapie przejściowym

Find similar objects  |  Add to bibliography