polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Metadata languages

Similar to edition
Kognitywno-lingwistyczna analiza dyskursu publicznego
Found : 41
View:
1. 

Символика храма в древнерусской литературе киевского периода

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Miasta australijskie w prereportażach Sygurda Wiśniowskiego

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Techniki skutecznej perswazji

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Etyka czy sukces? O perswazji w reklamie

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Wacław Berent czytelnik Goethego

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Polish and English compound words

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Die Vermittlung einer Sprache im Primarbereich I - Primare Fremdsprachenvermittlung

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Retrospektywne refleksje - czytając Goethego

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Эпический пафос драматургии А.Н. Островского

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Akwizycja gramatyki języka niemieckiego w aspekcie komunikacyjnym

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Minimum leksykalne a orientacja komunikacyjna w nauczaniu języka obcego. Kilka uwag na przykładzie niemieckiego jako języka obcego

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Der technische Fortschritt im Kommunikationsprozess

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Wstęp

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Historia i wybrane aspekty badań nad frazeologią

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Lexikalische Bedeutung der Substantive in kontrastiver Sicht Deutsch - Polnisch

Find similar objects  |  Add to bibliography