polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Metadata languages

Similar to edition
Cele kształcenia ogólnego a cele nauczania języków obcych w obliczu reformy systemu oświaty
Found : 26
View:
1. 

Podejście "storyline" a proces nauczania/uczenia się języków obcych na etapie przejściowym

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Эпический пафос драматургии А.Н. Островского

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Polish and English compound words

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Die Vermittlung einer Sprache im Primarbereich I - Primare Fremdsprachenvermittlung

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Etyka czy sukces? O perswazji w reklamie

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Retrospektywne refleksje - czytając Goethego

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Wacław Berent czytelnik Goethego

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Символика храма в древнерусской литературе киевского периода

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Techniki skutecznej perswazji

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Miasta australijskie w prereportażach Sygurda Wiśniowskiego

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Sprawozdanie z projektu opracowanego przez Radę Współpracy Kultury Unii Europejskiej

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Elementy polskie w Kościele katolickim we Wrocławiu w XVI/XVII wieku

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Dyrektor teatru w roli teoretyka - Goethe i polscy antreprenerzy o funkcjonowaniu i zadaniach sceny

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Życie i twórczość Sebastiana Petrycego z Pilzna (1554-1626)

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Polen und polnische Kultur im Werk des Breslauer Gelehrten und Philosophen Caspar Cunradus (1571-1633)

Find similar objects  |  Add to bibliography