polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Metadata languages

Similar to edition
Podejście "storyline" a proces nauczania/uczenia się języków obcych na etapie przejściowym
Found : 32
View:
1. 

Cele kształcenia ogólnego a cele nauczania języków obcych w obliczu reformy systemu oświaty

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Reforma edukacji i jej realizacja - konsekwencje dla uczenia się i nauczania języków obcych

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Эпический пафос драматургии А.Н. Островского

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Polish and English compound words

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Die Vermittlung einer Sprache im Primarbereich I - Primare Fremdsprachenvermittlung

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Etyka czy sukces? O perswazji w reklamie

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Retrospektywne refleksje - czytając Goethego

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Wacław Berent czytelnik Goethego

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Символика храма в древнерусской литературе киевского периода

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Techniki skutecznej perswazji

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Miasta australijskie w prereportażach Sygurda Wiśniowskiego

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Minimum leksykalne a orientacja komunikacyjna w nauczaniu języka obcego. Kilka uwag na przykładzie niemieckiego jako języka obcego

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Sprawozdanie z projektu opracowanego przez Radę Współpracy Kultury Unii Europejskiej

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Wstęp

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

The Critical Evaluation of the Approach Underlying the Helen Doron Method (HDM)

Find similar objects  |  Add to bibliography