polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Metadata languages

Similar to edition
Wstęp
Found : 83
View:
1. 

Wymagania a efekty kształcenia wczesnoszkolnego

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Efektywność strukturalizacji treści kształcenia

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Programowanie treści kształcenia

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Struktura lekcji a pytania dydaktyczne

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Graficzne ujęcie w strukturalizacji treści kształcenia

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Dobór i układ treści kształcenia pedagogicznego nauczycieli

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Komplementarne ujmowanie treści kształcenia za pomocą pytań

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Oceny maturalne a wyniki egzaminów wstępnych na wyższe uczelnie

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Strukturalizacja treści kształcenia a operatywność wiedzy uczniów

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Treści kształcenia w przemianach edukacji narodowej

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Wstęp

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Wstęp

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Wstęp

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Wstęp

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Teoretyczny system wiedzy społecznie niezbędnej jako podstawa budowy programów kształcenia także matematycznego

Find similar objects  |  Add to bibliography