polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Metadata languages

Similar to edition
Wstęp
Found : 49
View:
1. 

Filozoficzne założenia budowy teoretycznego systemu wiedzy

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Systematyka formalna zadań dydaktycznych

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Wstęp

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Zastosowanie gier symulacyjnych w dydaktyce

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Psychologiczne, pedagogiczne i socjologiczne podstawy celów edukacji szkolnej

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Strategia i scenariusze reformy szkolnej

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Uczestnictwo w kulturze a edukacja

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Analiza wybranych terminów psychologicznych używanych w dydaktyce

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Metody i wyniki diagnozowania sprawności w czytaniu

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Zreferowane cele i treści nauczania początkowego matematyki a ich realizacja w aktualnych programach szkolnych

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Wstęp

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Wstęp

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Wstęp

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Modern Software - a brief review of computer programs for English language learning

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Символика храма в древнерусской литературе киевского периода

Find similar objects  |  Add to bibliography