polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Metadata languages

Similar to edition
Wstęp
Found : 65
View:
1. 

Warunki lokalowe szkół elementarnych okręgu częstochowskiego w I połowie XIX wieku

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Tak zwane "uniwersytety Rzeszy" w nowszych publikacjach

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Organizacja technicznych szkół kolejowych

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Kształcenie uniwersyteckie w koncepcji Kazimierza Brodzińskiego

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Kryzys wartości nauczania - uczenia się

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Pojmowanie życia w kategoriach aksjologicznych

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Dziewiętnastowieczne szkoły wiejskie na Dolnym Śląsku (Materiały do dziejów architektury)

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Instytucjonalne formy opieki nad dziećmi polskimi w Częstochowie w latach 1939-1945 (zarys problemu)

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Działalność Muzeum Okręgowego w Częstochowie w sferze popularyzacji historii

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Jakość lekcji wychowania fizycznego a wymiar osobowości nauczyciela

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Początki działalności ZNP w Województwie Śląsko-Dąbrowskim (1945-1947)

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Kształcenie nauczycieli wczesnej edukacji dziecka na poziomie wyższym

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Respektowanie - przez nauczycieli szczebla elementarnego - zasad dydaktycznych a poziom osiągnięć szkolnych uczniów

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Uczestnictwo kobiet w nauce w dziejach Uniwersytetu Jagiellońskiego do wybuchu II wojny światowej

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Dzieje wychowania muzycznego w Polsce w pierwszej połowie XIX wieku

Find similar objects  |  Add to bibliography