polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Metadata languages

Similar to edition
Wstęp
Found : 65
View:
1. 

Warunki lokalowe szkół elementarnych okręgu częstochowskiego w I połowie XIX wieku

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Tak zwane "uniwersytety Rzeszy" w nowszych publikacjach

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Kryzys wartości nauczania - uczenia się

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Kształcenie uniwersyteckie w koncepcji Kazimierza Brodzińskiego

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Organizacja technicznych szkół kolejowych

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Pojmowanie życia w kategoriach aksjologicznych

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Dziewiętnastowieczne szkoły wiejskie na Dolnym Śląsku (Materiały do dziejów architektury)

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Instytucjonalne formy opieki nad dziećmi polskimi w Częstochowie w latach 1939-1945 (zarys problemu)

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Działalność Muzeum Okręgowego w Częstochowie w sferze popularyzacji historii

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Nauczyciele elementarni w Siewierzu w latach 1807-1864

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Przekształcenia profilu dydaktycznego Częstochowskiego Gimnazjum Rządowego w latach 1885-1914

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Robotnicza oświata pozaszkolna w Zagłębiu Dąbrowskim na początku XX wieku

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Rozwój dróg żelaznych a potrzeba kształcenia pracowników kolejowych

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Samorząd oświatowy okresu II Rzeczypospolitej w świetle podstawowych aktów prawnych

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Uruchomienie i rozbudowa szkolnictwa średniego ogólnokształcącego na Górnym Śląsku w latach 1945-1948

Find similar objects  |  Add to bibliography