polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Metadata languages

Similar to edition
[rec.] Jarosław Jagieła, Adrianna Sarnat-Ciastko "Dlaczego analiza transakcyjna? Rozmowa o zastosowaniu analizy transakcyjnej w pracy nauczyciela i wychowawcy", Wydawnictwo AJD, Częstochowa 2015, ss. 174
Found : 34
View:
1. 

Sprawozdanie z I Konferencji Analizy Transakcyjnej

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

[rec.] J. Mróz, K. Kaleta (red.), "Umiejętności psychologiczno-pedagogiczne w pracy nauczyciela", Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, Kielce 2012, ss. 154

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Jagieła, J. (2015). "Słownik terminów i pojęć badań jakościowych nad edukacją". „Biblioteka Edukacyjnej Analizy Transakcyjnej”. Częstochowa: Wydawnictwo AJD, ss. 348

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Modern Software - a brief review of computer programs for English language learning

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Символика храма в древнерусской литературе киевского периода

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Miasta australijskie w prereportażach Sygurda Wiśniowskiego

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Techniki skutecznej perswazji

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Etyka czy sukces? O perswazji w reklamie

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Формы авторского присутствия в драматизированном мире полифонического романа Ф. Достоевского "Пресмупление и наказание"

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Wacław Berent czytelnik Goethego

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Sprawozdanie z projektu opracowanego przez Radę Współpracy Kultury Unii Europejskiej

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Didaktische Implikationen der kontrastiven Phraseologie am Beispiel des Deutschen und Polnischen

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Polish and English compound words

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Die Vermittlung einer Sprache im Primarbereich I - Primare Fremdsprachenvermittlung

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Doświadczenie jako pośrednik między przedmiotem a podmiotem

Find similar objects  |  Add to bibliography