polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Metadata languages

Similar to edition
Ligwstyczne kształcenie europejskie na rzecz tolerancji i pozytywnych stereotypów kulturowych i cywilizacyjnych. Propozycje Rady Współpracy Kulturalnej Unii Europejskiej
Found : 28
View:
1. 

Символика храма в древнерусской литературе киевского периода

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Miasta australijskie w prereportażach Sygurda Wiśniowskiego

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Techniki skutecznej perswazji

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Etyka czy sukces? O perswazji w reklamie

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Wacław Berent czytelnik Goethego

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Polish and English compound words

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Die Vermittlung einer Sprache im Primarbereich I - Primare Fremdsprachenvermittlung

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Retrospektywne refleksje - czytając Goethego

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Эпический пафос драматургии А.Н. Островского

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Sprawozdanie z projektu opracowanego przez Radę Współpracy Kultury Unii Europejskiej

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Różnorodność rozwiązań instytucjonalnych i podejść metodologicznych w zakresie wczesnego nauczania języków obcych zalecanego przez Radę Współpracy Kulturalnej Unii Europejskiej

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Modern Software - a brief review of computer programs for English language learning

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Praha - Vratislav, zrod velkoměsta. Akademie výtvarných umění a uměleckého řemesla ve Vratislavi a česká architektura v meziválečném období

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Формы авторского присутствия в драматизированном мире полифонического романа Ф. Достоевского "Пресмупление и наказание"

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Goethe w opinii i omówieniach filozofów i historyków filozofii (O pewnych bibliograficznych kontekstach filozoficznych związanych z kulturowymi propozycjami J. W. Goethego)

Find similar objects  |  Add to bibliography