polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Metadata languages

Similar to edition
Wstęp
Found : 51
View:
1. 

Z dziejów szkolnictwa polskiego na Ukrainie w latach 1914-1920

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Rodzina w doświadczeniach i wyobrażeniach młodzieży - konstruowane role rodzicielskie i postrzegane obowiązki rodziców wobec dzieci

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Ślub kościelny jako podstawa małżeństwa i rodziny w wyobrażeniach i ocenach katolików polskich

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Metoda projektów a kreatywność - kształcenie aktywności członków społeczeństwa obywatelskiego

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

W pułapce błędów wychowawczych

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Dyskusje nad reformą oświaty w wybranych czasopismach pedagogicznych

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Эпичность языка в драматургии А.Н. Островского

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Эпический пафос драматургии А.Н. Островского

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Doświadczenie jako pośrednik między przedmiotem a podmiotem

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Polish and English compound words

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Modern Software - a brief review of computer programs for English language learning

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Die Vermittlung einer Sprache im Primarbereich I - Primare Fremdsprachenvermittlung

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Didaktische Implikationen der kontrastiven Phraseologie am Beispiel des Deutschen und Polnischen

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Sprawozdanie z projektu opracowanego przez Radę Współpracy Kultury Unii Europejskiej

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Формы авторского присутствия в драматизированном мире полифонического романа Ф. Достоевского "Пресмупление и наказание"

Find similar objects  |  Add to bibliography