polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Metadata languages

Similar to edition
Teaching British Culture to Polish Secondary School Students
Found : 33
View:
1. 

Modern Software - a brief review of computer programs for English language learning

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Uniwersalne wartości pracy twórczej i działalności Johanna Wolfganga Goethego

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Studencko-Doktorancki Biuletyn Naukowy

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Polish and English compound words

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Rozdroża

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Historia III°

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Czasopisma Naukowe

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Doświadczenie jako pośrednik między przedmiotem a podmiotem

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

O podmiocie lirycznym w "Vade-mecum" C.K. Norwida

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Życie i twórczość Sebastiana Petrycego z Pilzna (1554-1626)

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Problematyka interkulturowa w dydaktyce i w negocjacjach handlowych

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Rola konwencji rodzaju tekstów w praktyce translatorskiej

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Эпический пафос драматургии А.Н. Островского

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Retrospektywne refleksje - czytając Goethego

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Wacław Berent czytelnik Goethego

Find similar objects  |  Add to bibliography