polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Metadata languages

Similar to edition
Монолог в диалогической форме (Родион Раскольников и его духовный двоиник)
Found : 71
View:
1. 

Роль И.-В. Гете в становлении русской лирической октавы

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Sukcesorzy Wilhelma Meistra

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Goethes West-östlicher Divan als eine Dialogizitätslehre

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Dwa oblicza historiozofii - o katastofizmie w powieści dwudziestolecia międzywojennego

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

O podmiocie lirycznym w "Vade-mecum" C.K. Norwida

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Zarys polsko-niemieckich relacji literackich na przestrzeni ostatnich dwustu lat

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Wstęp

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Epistémologie de la traduction

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Teaching British Culture to Polish Secondary School Students

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Онегинская строфа до и после "Онегина"

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Goethe i jego miejsce w filozofii

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Лингвопоэтика ритмической организации "Слова о полку Игореве"

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Ligwstyczne kształcenie europejskie na rzecz tolerancji i pozytywnych stereotypów kulturowych i cywilizacyjnych. Propozycje Rady Współpracy Kulturalnej Unii Europejskiej

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Montessorischer Beitrag zur Sprachentwicklung dse Kindes und seine Einsatzmöglichkeiten bei Förderung sprachbehinderter Kinder und im Fremdsprachenunterricht auf der Primarstufe

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Różnorodność rozwiązań instytucjonalnych i podejść metodologicznych w zakresie wczesnego nauczania języków obcych zalecanego przez Radę Współpracy Kulturalnej Unii Europejskiej

Find similar objects  |  Add to bibliography