polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Metadata languages

Similar to edition
Goethes West-östlicher Divan als eine Dialogizitätslehre
Found : 74
View:
1. 

Wacław Berent czytelnik Goethego

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Goethe i jego miejsce w filozofii

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Sukcesorzy Wilhelma Meistra

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Роль И.-В. Гете в становлении русской лирической октавы

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Teaching British Culture to Polish Secondary School Students

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Онегинская строфа до и после "Онегина"

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Монолог в диалогической форме (Родион Раскольников и его духовный двоиник)

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Лингвопоэтика ритмической организации "Слова о полку Игореве"

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

O podmiocie lirycznym w "Vade-mecum" C.K. Norwida

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Dwa oblicza historiozofii - o katastofizmie w powieści dwudziestolecia międzywojennego

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Techniki skutecznej perswazji

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Etyka czy sukces? O perswazji w reklamie

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Miasta australijskie w prereportażach Sygurda Wiśniowskiego

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Retrospektywne refleksje - czytając Goethego

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Sprawozdanie z projektu opracowanego przez Radę Współpracy Kultury Unii Europejskiej

Find similar objects  |  Add to bibliography