polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Metadata languages

Similar to edition
Dwa oblicza historiozofii - o katastofizmie w powieści dwudziestolecia międzywojennego
Found : 43
View:
1. 

Zarys polsko-niemieckich relacji literackich na przestrzeni ostatnich dwustu lat

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

O podmiocie lirycznym w "Vade-mecum" C.K. Norwida

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Goethe i jego miejsce w filozofii

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Epistémologie de la traduction

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Лингвопоэтика ритмической организации "Слова о полку Игореве"

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Монолог в диалогической форме (Родион Раскольников и его духовный двоиник)

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Goethes West-östlicher Divan als eine Dialogizitätslehre

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Wstęp

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Роль И.-В. Гете в становлении русской лирической октавы

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Sukcesorzy Wilhelma Meistra

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Онегинская строфа до и после "Онегина"

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Teaching British Culture to Polish Secondary School Students

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Символика храма в древнерусской литературе киевского периода

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Miasta australijskie w prereportażach Sygurda Wiśniowskiego

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Techniki skutecznej perswazji

Find similar objects  |  Add to bibliography