polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Metadata languages

Similar to edition
O podmiocie lirycznym w "Vade-mecum" C.K. Norwida
Found : 72
View:
1. 

Uniwersalne wartości pracy twórczej i działalności Johanna Wolfganga Goethego

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Doświadczenie jako pośrednik między przedmiotem a podmiotem

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Życie i twórczość Sebastiana Petrycego z Pilzna (1554-1626)

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Problematyka interkulturowa w dydaktyce i w negocjacjach handlowych

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Rola konwencji rodzaju tekstów w praktyce translatorskiej

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Эпический пафос драматургии А.Н. Островского

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Retrospektywne refleksje - czytając Goethego

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Wacław Berent czytelnik Goethego

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Techniki skutecznej perswazji

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Etyka czy sukces? O perswazji w reklamie

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Miasta australijskie w prereportażach Sygurda Wiśniowskiego

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Символика храма в древнерусской литературе киевского периода

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Polish and English compound words

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Die Vermittlung einer Sprache im Primarbereich I - Primare Fremdsprachenvermittlung

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Sprawozdanie z projektu opracowanego przez Radę Współpracy Kultury Unii Europejskiej

Find similar objects  |  Add to bibliography