polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Metadata languages

Similar to edition
Wychowanie fizyczne i sport na wsi w Polsce w latach 1918–1939
Found : 4
View:
1. 

Wychowanie fizyczne i sport w Łucku i w powiecie łuckim w latach 1921–1939. Zarys problematyki

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Sprawozdanie z projektu opracowanego przez Radę Współpracy Kultury Unii Europejskiej

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Wychowanie fizyczne i sport w działalności Związku Strzeleckiego w województwie wołyńskim w latach 1921–1939. Zarys dziejów

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Zarys działalności administracyjnych struktur Państwowego Urzędu Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego w województwie wołyńskim (1927–1939)

Find similar objects  |  Add to bibliography