polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Metadata languages

Similar to edition
Zmiany małżeńskich decyzji konsumpcyjnych
Found : 38
View:
1. 

Problemy i perspektywy ilościowych badań społecznych

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Analiza trwania życia w populacjach niejednorodnych

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Finansowanie regionalnych programów operacyjnych na lata 2007-2013

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Budowa efektywnego zespołu w przedsiębiorstwie

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Zarządzanie w gminie. Perspektywa strategiczna

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Społeczno-gospodarcze znaczenie firm rodzinnych oraz specyfika zarzadzania nimi

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Strategie zarzadzania wiedzą wykorzystywane w małych i średnich przedsiębiorstwach

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Ocena jakości funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej na przykładzie wybranej poradni w Częstochowie

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Bank jako instytucja zaufania publicznego

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Sytemy zapewnienia jakości w Europejskim Obszarze Szkolnictwa Wyższego

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Dialog społeczny w Polsce i krajach Unii Europejskiej

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Wstęp

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Эпический пафос драматургии А.Н. Островского

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Polish and English compound words

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Die Vermittlung einer Sprache im Primarbereich I - Primare Fremdsprachenvermittlung

Find similar objects  |  Add to bibliography