polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Metadata languages

Similar to edition
Bank jako instytucja zaufania publicznego
Found : 25
View:
1. 

Символика храма в древнерусской литературе киевского периода

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Miasta australijskie w prereportażach Sygurda Wiśniowskiego

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Techniki skutecznej perswazji

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Etyka czy sukces? O perswazji w reklamie

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Wacław Berent czytelnik Goethego

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Polish and English compound words

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Die Vermittlung einer Sprache im Primarbereich I - Primare Fremdsprachenvermittlung

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Retrospektywne refleksje - czytając Goethego

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Эпический пафос драматургии А.Н. Островского

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Modern Software - a brief review of computer programs for English language learning

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Praha - Vratislav, zrod velkoměsta. Akademie výtvarných umění a uměleckého řemesla ve Vratislavi a česká architektura v meziválečném období

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Формы авторского присутствия в драматизированном мире полифонического романа Ф. Достоевского "Пресмупление и наказание"

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Goethe w opinii i omówieniach filozofów i historyków filozofii (O pewnych bibliograficznych kontekstach filozoficznych związanych z kulturowymi propozycjami J. W. Goethego)

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Didaktische Implikationen der kontrastiven Phraseologie am Beispiel des Deutschen und Polnischen

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Nazwy własne w języku polskim i ich niemieckie tłumaczenia w wybranych utworach dla dzieci

Find similar objects  |  Add to bibliography