polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Metadata languages

Similar to edition
Zarządzanie w gminie. Perspektywa strategiczna
Found : 40
View:
1. 

Zarzadzanie strategiczne jako instrument zarządzania rozwojem obszarów wiejskich

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Strategie zarzadzania wiedzą wykorzystywane w małych i średnich przedsiębiorstwach

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Społeczno-gospodarcze znaczenie firm rodzinnych oraz specyfika zarzadzania nimi

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Zmiany małżeńskich decyzji konsumpcyjnych

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Analiza trwania życia w populacjach niejednorodnych

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Problemy i perspektywy ilościowych badań społecznych

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Budowa efektywnego zespołu w przedsiębiorstwie

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Finansowanie regionalnych programów operacyjnych na lata 2007-2013

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Ocena jakości funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej na przykładzie wybranej poradni w Częstochowie

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Dialog społeczny w Polsce i krajach Unii Europejskiej

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Sytemy zapewnienia jakości w Europejskim Obszarze Szkolnictwa Wyższego

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Bank jako instytucja zaufania publicznego

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Символика храма в древнерусской литературе киевского периода

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Miasta australijskie w prereportażach Sygurda Wiśniowskiego

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Techniki skutecznej perswazji

Find similar objects  |  Add to bibliography