polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Metadata languages

Similar to edition
Zarzadzanie strategiczne jako instrument zarządzania rozwojem obszarów wiejskich
Found : 42
View:
1. 

Zarządzanie w gminie. Perspektywa strategiczna

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Zrównoważony rozwój i rewitalizacja obszarów wiejskich wyzwaniem współczesności

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Эпический пафос драматургии А.Н. Островского

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Polish and English compound words

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Die Vermittlung einer Sprache im Primarbereich I - Primare Fremdsprachenvermittlung

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Etyka czy sukces? O perswazji w reklamie

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Retrospektywne refleksje - czytając Goethego

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Wacław Berent czytelnik Goethego

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Символика храма в древнерусской литературе киевского периода

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Techniki skutecznej perswazji

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Miasta australijskie w prereportażach Sygurda Wiśniowskiego

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Wpływ zarzadzania wiedzą na konkurencyjność przedsiębiorstw na przykładzie korporacji argentyńskich

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Wstęp

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

W poszukiwaniu wskaźników przedsiębiorczości

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Elementy polskie w Kościele katolickim we Wrocławiu w XVI/XVII wieku

Find similar objects  |  Add to bibliography