polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Metadata languages

Similar to edition
Zrównoważony rozwój z perspektywy historycznej
Found : 19
View:
1. 

Wstęp

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Zrównoważony rozwój i rewitalizacja obszarów wiejskich wyzwaniem współczesności

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Polityka społeczna a zrównowazony rozwój

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Jakość życia w krajach Unii Europejskiej w świetle danych społecznych i ekonomicznych

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Identyfikacja zagrożeń kryzysowych w przedsiębiorstwach oraz czynniki ich łagodzenia

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Kryzys zaufania w systemie finansowym

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Recenzja książki Stanisława Stachaka pt. Podstawy metodologii nauk ekonomicznych, wyd. Książka i Wiedza, Warszawa 2006

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Analysis of seasonality in selected climatology element time series in the Czech Republic

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Ocena średniej długości życia w dobrym zdrowiu w Polsce

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Merchandising: geneza, typologia i definicje

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Problemy oraz możliwości rozwoju przedsiębiorstw rodzinnych w Polsce

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Elementarne piorytety opieki zdrowotnej

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

O realokacji dóbr i sprawiedliwości międzypokoleniowej

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Analiza grup interesu w zarządzaniu wartością przedsiębiorstwa

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Porządkowanie krajów Unii Europejskiej według poziomu zrównoważonego rozwoju

Find similar objects  |  Add to bibliography