polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Metadata languages

Similar to edition
Zrównoważony rozwój i rewitalizacja obszarów wiejskich wyzwaniem współczesności
Found : 2
View:
1. 

Zrównoważony rozwój z perspektywy historycznej

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Zarzadzanie strategiczne jako instrument zarządzania rozwojem obszarów wiejskich

Find similar objects  |  Add to bibliography