polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Metadata languages

Similar to edition
Wstęp
Found : 40
View:
1. 

Od redakcji: Podstawy edukacji. Zrównoważony rozwój

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Wstęp

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Od redakcji: Między porządkiem a chaosem

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Nauczanie i uczenie się polskiego języka migowego jako języka obcego”

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Model uczenia się w okresie późnej dorosłości

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

[rec.] Banasiak, M., Wołowska, A. (red.). (2015). "Szkoło, jaka jesteś? Problemy nauczycieli i uczniów we współczesnej szkole". Warszawa: Oficyna Wydawnicza Difin SA, ss. 170

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Idea zrównoważonego rozwoju w sferze edukacji globalnej i kulturowej

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Nowe koncepcje i modele całożyciowego poradnictwa kariery. Możliwości i ograniczenia

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Konsumpcjonizm wśród młodzieży akademickiej – zagrożenie dla idei zrównoważonego rozwoju w warunkach polskich?

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Kształtowanie własnego środowiska edukacyjnego w okresie późnej dorosłości

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Edukacja dla zrównoważonego rozwoju (EZR) w opinii nauczycieli klas 1–3

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Rockowe narracje przestrzenią odkrywania i rozumienia samego siebie. Ku zrównoważonemu rozwojowi

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Przypadek Polski: od modernizacji imitacyjnej do zrównoważonego rozwoju?

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Szkoła na krawędzi chaosu. Projekt możliwy?

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Digital divide jako bariera w realizowaniu rozwoju zrównoważonego

Find similar objects  |  Add to bibliography