polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Metadata languages

Similar to edition
Sprawozdanie z I Konferencji Analizy Transakcyjnej
Found : 67
View:
1. 

[rec.] Jarosław Jagieła, Adrianna Sarnat-Ciastko "Dlaczego analiza transakcyjna? Rozmowa o zastosowaniu analizy transakcyjnej w pracy nauczyciela i wychowawcy", Wydawnictwo AJD, Częstochowa 2015, ss. 174

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Sprawozdanie z XXII Konferencji Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Edukacyjnej

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Obraz ucznia - jedynaka w świetle analizy transakcyjnej

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

From Transactional Analysis in education to Educational Transactional Analysis: a personal encounter

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Jagieła, J. (2015). "Słownik terminów i pojęć badań jakościowych nad edukacją". „Biblioteka Edukacyjnej Analizy Transakcyjnej”. Częstochowa: Wydawnictwo AJD, ss. 348

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Edukacyjna analiza transakcyjna na XXI Konferencji PTDE

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Preferencje podejmowania aktywności z perspektywy stanów Ja. Analiza badań własnych

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Spis treści ; Wstęp

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Sprawozdanie z realizacji badań ewaluacyjnych ogólnopolskiego projektu „Wychować Człowieka Mądrego”

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Models of transactional analysis in educational management

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Tutoring w perspektywie analizy transakcyjnej

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

I Ogólnopolska e-Konferencja Naukowa „Edukacja – Analiza – Transakcje. Teoria i Praktyka”

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Emotional literacy

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

[rec.] Stewart, I., Joines, V. (2016). "Analiza transakcyjna dzisiaj", (tłumaczenie zbiorowe). Poznań: Dom Wydawniczy REBIS, ss. 476

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Ku czemu wychowywać ma szkoła? Refleksja w oparciu o model analizy transakcyjnej

Find similar objects  |  Add to bibliography