polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Metadata languages

Similar to edition
Jagieła, J. (2015). "Słownik terminów i pojęć badań jakościowych nad edukacją". „Biblioteka Edukacyjnej Analizy Transakcyjnej”. Częstochowa: Wydawnictwo AJD, ss. 348
Found : 44
View:
1. 

[rec.] Jarosław Jagieła, Adrianna Sarnat-Ciastko "Dlaczego analiza transakcyjna? Rozmowa o zastosowaniu analizy transakcyjnej w pracy nauczyciela i wychowawcy", Wydawnictwo AJD, Częstochowa 2015, ss. 174

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Spis treści ; Wstęp

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

From Transactional Analysis in education to Educational Transactional Analysis: a personal encounter

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Sprawozdanie z I Konferencji Analizy Transakcyjnej

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

[rec.] Stewart, I., Joines, V. (2016). "Analiza transakcyjna dzisiaj", (tłumaczenie zbiorowe). Poznań: Dom Wydawniczy REBIS, ss. 476

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Analiza transakcyjna jako metoda diagnostyki edukacyjnej

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Socjopedagogiczne implikacje analizy transakcyjnej w obszarze badań nad aktywnością społeczną

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Modern Software - a brief review of computer programs for English language learning

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Символика храма в древнерусской литературе киевского периода

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Miasta australijskie w prereportażach Sygurda Wiśniowskiego

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Techniki skutecznej perswazji

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Etyka czy sukces? O perswazji w reklamie

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Формы авторского присутствия в драматизированном мире полифонического романа Ф. Достоевского "Пресмупление и наказание"

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Wacław Berent czytelnik Goethego

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Sprawozdanie z projektu opracowanego przez Radę Współpracy Kultury Unii Europejskiej

Find similar objects  |  Add to bibliography