polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Metadata languages

Similar to edition
Jagieła, J. (2015). "Słownik terminów i pojęć badań jakościowych nad edukacją". „Biblioteka Edukacyjnej Analizy Transakcyjnej”. Częstochowa: Wydawnictwo AJD, ss. 348
Found : 55
View:
1. 

Spis treści ; Wstęp

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

[rec.] Stewart, I., Joines, V. (2016). "Analiza transakcyjna dzisiaj", (tłumaczenie zbiorowe). Poznań: Dom Wydawniczy REBIS, ss. 476

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Sprawozdanie z I Konferencji Analizy Transakcyjnej

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

[rec.] Jarosław Jagieła, Adrianna Sarnat-Ciastko "Dlaczego analiza transakcyjna? Rozmowa o zastosowaniu analizy transakcyjnej w pracy nauczyciela i wychowawcy", Wydawnictwo AJD, Częstochowa 2015, ss. 174

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

From Transactional Analysis in education to Educational Transactional Analysis: a personal encounter

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Sprawozdanie z XXII Konferencji Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Edukacyjnej

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Emotional literacy

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

[rev.] Stahl, Stefanie (2019). Odkryj swoje wewnętrzne dziecko. Klucz do rozwiązania (prawie) wszystkich problemów. Kraków: Wydawnictwo Otwarte, pp. 304

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Znaczenie modelu płynności funkcjonalnej Susannah Temple (FF – Functional Fluency) dla edukacyjnej analizy transakcyjnej

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Models of transactional analysis in educational management

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Spis treści ; Wstęp

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Socjopedagogiczne implikacje analizy transakcyjnej w obszarze badań nad aktywnością społeczną

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

[rec.] Paul Bloom, Przeciw empatii. Argumenty za racjonalnym współczuciem, tłum. M. Chojnacki, Wydawnictwo Charaktery, Kielce 2017, ss. 272

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

[rec.] T. White, "Working with Drug and Alcohol Users", Jessica Kingsley Publishers, London 2012, ss. 223

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Ku czemu wychowywać ma szkoła? Refleksja w oparciu o model analizy transakcyjnej

Find similar objects  |  Add to bibliography