polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Metadata languages

Similar to edition
Cucurbiturils as molecular containers comparable to cyclodextrins
Found : 41
View:
1. 

Spis treści

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Physicochemical properties and applications of quaternary azaaromatics

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Biologically active quaternary azaaromatics

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Chemistry of quaternary azaaromatics and related species

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Arylopiperazyny - Ligandy receptorów serotoninowych 5-HT1A

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

1-Aminoalkanephosphonic acids: six decades of exploration

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Procesy korozji szkła metalicznego Fe80B13,5Si4,5C2 w kwaśnych i obojętnych roztworach elektrolitów

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Radiation induced optical properties of ferroelectric crystals

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Właściwości spektralne i biologiczne sulfonamidów podstawionych układem chinolinowym i izochinolinowym

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Problemy gospodarki odpadami stałymi w świadomości nauczycieli przyrody

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

The role of the interdisciplinary research projects in environmental education

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Mikrozróżnicowanie warunków siedliskowych w borach sosnowych na Wyżynie Olkuskiej

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Czynniki warunkujące aktywne przyswajanie informacji werbalnych

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Ocena stanu sanitarnego wody górnej Warty

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Modern Software - a brief review of computer programs for English language learning

Find similar objects  |  Add to bibliography