polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Metadata languages

Similar to edition
N-tlenki związków azaaromatycznych
Found : 47
View:
1. 

Azaaromatic N-substittuted salts of biological interest

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Diazaphenanthrene and methyldiazaphenanthrene N-oxides

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Applications of quaternary salts of azaaromatics

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Czwartorzędowe sole diazafenantrenów

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Spis treści

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

SCF CI PPP study of the electronic structure of isomeric formyl benzonaphthyridines

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Struktura elektronowa bromopochodnych 1,5-, 1,6- i 4,6-diazafenantrenów w obliczeniach AM1/PPP

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Thiacalixarenes

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Wpływ benzo[h]naftyrydyn i ich pochodnych na aktywność niektórych enzymów oraz poziom chlorofilu i kwasu askorbinowego w liściach pora i selera naciowego

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Czasopisma Naukowe

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Quaternary salts of isomeric 1,5-, 1,6- and 4,6-diazaphenanthrenes with 1,2-dibromoethane

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Supramolecular systems incorporating quaternary azaaromatics

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Zastosowanie współczesnej wiedzy chemicznej do interpretacji podstawowych zagadnień środowiskowych

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Dydaktyka chemii i jej aktualne priorytety

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Modern Software - a brief review of computer programs for English language learning

Find similar objects  |  Add to bibliography