polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Metadata languages

Similar to edition
Educational goals in the chemistry teaching
Found : 35
View:
1. 

Momenty dipolowe molekuł w nauczaniu chemii

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Applications of quaternary salts of azaaromatics

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Nowy model zasady dydaktycznej łączenia teorii z praktyką w kształceniu chemicznym

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Czasopisma Naukowe

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Modern Software - a brief review of computer programs for English language learning

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Символика храма в древнерусской литературе киевского периода

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Miasta australijskie w prereportażach Sygurda Wiśniowskiego

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Techniki skutecznej perswazji

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Etyka czy sukces? O perswazji w reklamie

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Формы авторского присутствия в драматизированном мире полифонического романа Ф. Достоевского "Пресмупление и наказание"

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Wacław Berent czytelnik Goethego

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Didaktische Implikationen der kontrastiven Phraseologie am Beispiel des Deutschen und Polnischen

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Polish and English compound words

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Die Vermittlung einer Sprache im Primarbereich I - Primare Fremdsprachenvermittlung

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Doświadczenie jako pośrednik między przedmiotem a podmiotem

Find similar objects  |  Add to bibliography