polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Metadata languages

Similar to edition
Diazaphenanthrene and methyldiazaphenanthrene N-oxides
Found : 46
View:
1. 

Quaternary salts of isomeric 1,5-, 1,6- and 4,6-diazaphenanthrenes with 1,2-dibromoethane

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

N-tlenki związków azaaromatycznych

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Applications of quaternary salts of azaaromatics

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Molowa interpretacja przemian chemicznych w kształceniu na poziomie podstawowym

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Educational goals in the chemistry teaching

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

AM1 and ZINDO study of benzonaphthyridines and their N-oxides

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Platinum(IV) complexes of pyridines and platinum supramolecular assemblies

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Thiacalixarenes

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Czwartorzędowe sole diazafenantrenów

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Czasopisma Naukowe

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Nowy model zasady dydaktycznej łączenia teorii z praktyką w kształceniu chemicznym

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Czwartorzędowe sole diazafenantrenów

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Modern Software - a brief review of computer programs for English language learning

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Символика храма в древнерусской литературе киевского периода

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Miasta australijskie w prereportażach Sygurda Wiśniowskiego

Find similar objects  |  Add to bibliography