polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Metadata languages

Similar to edition
Wpływ pochodnych tetrazolo[2,1-c]chinoksaliny na skład aminokwasowy białka naciowego
Found : 29
View:
1. 

Oddziaływanie pochodnych tetrazolo[2,1-c]chinoksaliny na przemiany metaboliczne w selerze naciowym i pietruszce naciowej. Część 1, Zmiany aktywności enzymatycznej peroksydazy, katalazy i fosfatazy kwaśnej w okresie wegetacji roślin

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Oddziaływanie pochodnych tetrazolo[2,1-c]chinoksaliny na przemiany metaboliczne w selerze naciowym i pietruszce naciowej. Część 2, Zmiany w poziomie chlorofilu, cukrów i witaminy C w okresie wegetacji roślin

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Czasopisma Naukowe

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Modern Software - a brief review of computer programs for English language learning

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Символика храма в древнерусской литературе киевского периода

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Miasta australijskie w prereportażach Sygurda Wiśniowskiego

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Techniki skutecznej perswazji

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Etyka czy sukces? O perswazji w reklamie

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Формы авторского присутствия в драматизированном мире полифонического романа Ф. Достоевского "Пресмупление и наказание"

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Wacław Berent czytelnik Goethego

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Didaktische Implikationen der kontrastiven Phraseologie am Beispiel des Deutschen und Polnischen

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Polish and English compound words

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Die Vermittlung einer Sprache im Primarbereich I - Primare Fremdsprachenvermittlung

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Doświadczenie jako pośrednik między przedmiotem a podmiotem

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Эпичность языка в драматургии А.Н. Островского

Find similar objects  |  Add to bibliography